Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

A1-Elaborarea unei analize privind implementarea sistemelor de recunoaștere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene si a concordantei cadrului metodologic cu cerințele UE si respectarea Directivei 2005/36/CE:

 • A1.1 Un raport privind analiza sistemelor de recunoaștere si echivalare a competentelor formale, nonformale si informale din statele membre ale UE;
 • A1.2 Realizarea a doua vizite de studii in tari ale UE care au funcțional sistemul de recunoaștere și echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal;
 • A1.3 Un raport cu privire la modalitățile de implementare in context național;
 • A1.4 Două rapoarte intermediare si un raport final cu privire la stadiul de integrare a cadrului metodologic privind recunoașterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență în sistemul educațional din Romania

A2-Elaborarea cadrului metodologic de recunoaștere si echivalarea a competentelor formale, nonformale si informale pentru asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență:

 • A2.1 Lista cu structurile și instituțiile din care pot face parte experții care vor participa la elaborarea cadrului metodologic privind echivalarea şi recunoașterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență. Procedura de selectare a experților. Profilul profesional al expertului care va putea participa la aceasta activitate
 • A2.2 23 de experți selectați din rândul structurilor și instituțiilor si conform profilului și procedurilor stabilite in A2.1. Dintre aceștia, doi experți cu experiență relevantă în echivalarea și recunoașterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal dintr-o altă țară a Uniunii Europene
 • A2.3 6 întâlniri de lucru ale experților care vor participa la elaborarea cadrului metodologic privind echivalarea și recunoașterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență
 • A2.4 O procedura de recunoaștere a competentelor dobândite formal, nonformal sau informal de asistenții medicali care nu au urmat un program de studii universitare de licență
 • A2.5 O procedura de transformare a competentelor formale, nonformale sau informale a asistenților medicali care nu au urmat un program de studii universitare de licență în credite transferabile și de echivalare
 • A2.6 Ghid de bune practici care va fi folosit de structurile care vor realiza activitatea de recunoaștere a competentelor dobândite formal, nonformal sau informal, publicat intr-o broșura editată în 1000 exemplare.

A3-Diseminarea cadrului metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență:

 • A3.1 O rețea de instituții, actualizata permanent, care vor fi consultate periodic prin mijloace de comunicare moderne pentru identificarea aspectelor deficitare și soluțiilor în cadrul procesului de elaborare a cadrului metodologic privind echivalarea si recunoașterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licenta
 • A3.2 4 sesiuni de schimburi de experiență/mese rotunde/workshopuri la care vor participa inclusiv reprezentanți ai instituțiilor menționate la A.3.1 in vederea identificării aspectelor deficitare și soluțiilor partenerilor instituționali aspectelor deficitare, precum si a posibilelor soluții (minimum 35 de participanți pe sesiune)
 • A3.3 Seminar de analiză a implicațiilor la nivelul proceselor de asigurare a calității în învățământul superior, de diseminare în rândul universităților de medicina și farmacie și reprezentanților angajatorilor naționali ai asistenților medicali (minimum 55 de participanți)

A4-Formarea reprezentanților structurilor care vor realiza activitatea de recunoaștere a competentelor formale, nonformale sau informale:

 • A4.1 – Caracteristicile aferente sistemului de e-learning.
 • A4.2. Selecţia experţilor pe termen scurt. Analiza situaţiei existente. Implementarea sistemului de e-learning şi testarea acestuia. Instruirea administratorului/ilor de sistem si livrarea manualului/elor de utilizare.
 • A4.3 Realizarea celor 10 cursuri care vor fi livrate initial prin intermediul acestui sistem.
 • A4.4 – Profilul profesional al grupului țintă. Procedura de selectare a grupului țintă - 90 de cadre didactice universitare cu experiență relevanta in cadrul programelor universitare de licență de specialitate, reprezentanții structurilor propuse de cadrul metodologic sa realizeze activitatea de recunoaștere a învățării formale, nonformale sau informale. Patru seminarii de pregătire aplicata a grupului țintă, inclusiv instruirea pentru utilizarea sistemului de e-learning. Un seminar virtual de pregătire a grupului țintă.

A5-Activitati de informare si publicitate:

 • A5.1 Conferința de deschidere a proiectului – minimum 150 de invitații transmise instituțiilor de profil medical, partenerilor socio-economici relevanți si instituțiilor guvernamentale care reglementează cadrul de derulare al proiectului si minimum 75 de participanți și o conferința de presa la care vor participa minimum 5 reprezentanți ai presei
 • A5.2 Un site de prezentare si promovare a proiectului; newslettere lunare transmise cel puțin participanților la conferința de deschidere si instituțiilor identificate permanent in A3.1; anunțuri in presa scrisa de circulație națională cu privire la obiectivele, scopurile proiectului, rezultatele obținute si cum pot fi ele consultate la finalul proiectului.
 • A5.3 O conferinta de finalizare organizata – minimum 150 de invitații transmise instituțiilor de profil medical, partenerilor socio-economici relevanți și a instituțiilor guvernamentale care reglementează cadrul de derulare al proiectului si instituțiilor identificate in A3.1 cu minimum 100 de participanți și o conferința de presa la care vor participa minimum 5 reprezentanți ai presei

A6-Activitati de management de proiect:

 • A6.1 – încheierea contractelor de munca pentru experții implicați in proiect; procese verbale in urma ședințelor de lucru si monitorizarea implementării activităților proiectului
 • A6.2 - 3 rapoarte intermediare de monitorizare realizate; 1 raport final realizat
 • A6.3 – documente financiare necesare activităților de implementare din cadrul proiectului
 • A6.4 - un plan de achiziții si un raport de monitorizare a contractelor de achiziții, elaborare documentație si derularea procedurilor de achiziție in cadrul proiectului - conform prevederilor OUG 34/2006.