Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Dezvoltarea învățământului superior bazat pe competente prin elaborarea unui cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat programe de studii universitare de licență.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

- promovarea educației continue si extinderea oportunităților de învățare prin realizarea si diseminarea unui cadru național unitar pentru recunoașterea competențelor formale, nonformale și informale dobândite de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licenta, in vederea creșterii gradului de absorbție a acestora pe piața forței de muncă națională și europeana, precum și sporirea gradului de mobilitate a acestora;

- Realizarea unui sistem de e-learning şi amenajarea unei săli multimedia pentru a sprijini formarea si dezvoltarea competențelor grupului țintă;

- Standardizarea informațiilor transmise cursanților (curricula si calitate) si a nivelului de pregătire al acestora și creșterea nivelului de utilizare a TIC in procesul de predare-învățare-evaluare și sporirea competentelor TIC la grupul țintă și la beneficiari.