Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

A1-Elaborarea unei analize privind implementarea sistemelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene şi a concordanţei cadrului metodologic cu cerințele UE şi respectarea Directivei 2005/36/CE:

 • A1.1 Analiza sistemelor cadru de recunoaștere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal din statele membre ale UE;
 • A1.2 Pregătirea şi realizarea unor vizite de studii în ţări ale Uniunii Europene care au funcțional sistemul de recunoaștere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal;
 • A1.3 Elaborarea unei analize privind modalitățile de implementare în context național;
 • A1.4 Analize privind integrarea cadrului metodologic privind recunoașterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență în sistemul educațional din România.

A2-Elaborarea cadrului metodologic de recunoaștere si echivalarea a competentelor formale, nonformale şi informale pentru asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență:

 • A2.1 Identificarea structurilor și instituțiilor din care vor face parte experții care vor participa la elaborarea cadrului metodologic privind recunoașterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență și a profilului profesional al acestora, precum și a procedurilor de selectare;
 • A2.2 Selectarea experților care vor participa la elaborarea cadrului metodologic privind recunoașterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență, din care doi experți cu experiență relevantă în echivalarea și recunoașterea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal dintr-o altă ţară a Uniunii Europene;
 • A2.3 Organizarea întâlnirilor de lucru ale experților care vor participa la elaborarea cadrului metodologic privind recunoașterea și echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență;
 • A2.4 Elaborarea procedurilor de recunoaștere a competentelor dobândite formal, nonformal sau informal de asistenții medicali care nu au urmat un program de studii universitare de licență;
 • A2.5 Elaborarea procedurilor de transformare a competentelor dobândite formal, nonformal sau informal a asistenților medicali care nu au urmat un program de studii universitare de licență în credite transferabile și de echivalare;
 • A2.6 Elaborarea unu ghid de bune practici care va fi folosit de structurile care vor realiza activitatea de recunoaștere a învățării dobândită formal, nonformal sau informal.

A3-Diseminarea cadrului metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență:

 • A3.1 Identificarea de instituții în vederea realizării unei rețele pentru discutarea aspectelor deficitare care rezulta din procesul de elaborarea a cadrului metodologic privind echivalarea și recunoașterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență și a soluțiilor aferente;
 • A3.2 Schimburi de experiență/mese rotunde/workshopuri la care vor participa reprezentanți ai instituțiilor menționate la A.3.1 în vederea identificării aspectelor deficitare şi a posibilelor soluții;
 • A3.3 Seminar de analiză a implicațiilor la nivelul proceselor de asigurare a calității în învățământul superior, de diseminare în rândul universităților de medicina și farmacie și reprezentanților angajatorilor naționali ai asistenților medicali

A4-Formarea reprezentanților structurilor care vor realiza activitatea de recunoaștere a competentelor formale, nonformale sau informale:

 • A4.1 Structurarea şi dezvoltarea caracteristicilor aferente sistemului de e-learning;
 • A4.2 Analiza situației existente, dezvoltarea şi implementarea sistemului de e-learning;
 • A4.3 Dezvoltarea cursurilor necesare pentru pregătirea grupului ţintă;
 • A4.4 Selectarea reprezentanților structurilor care vor realiza activitatea de recunoaștere a competenţelor formale, nonformale sau informale şi seminarii de pregătire aplicată pentru reprezentanții structurilor care vor realiza activitatea de recunoaștere a competenţelor formale, nonformale sau informale.

A5-Activităţi de informare şi publicitate:

 • A5.1 Conferința de deschidere a proiectului;
 • A5.2 Campanii continue de promovare a obiectivelor şi a rezultatelor intermediare realizate;
 • A5.3 Conferința de finalizare a proiectului.


A6-Activităţi de management de proiect:

 • A6.1 Derularea activităților de management curent în cadrul proiectului;
 • A6.2 Monitorizarea progresului activităților derulate şi a gradului de îndeplinire a rezultatelor anticipate ale proiectului;
 • A6.3 Activități de management financiar;
 • A6.4 Activități de achiziții publice.